DMCA

DMCA

Sukladno naslovu 17, odjeljak 512 (c) (2) Kodeksa Sjedinjenih Država, ako vjerujete da neki od vaših materijala zaštićenih autorskim pravima krši web mjesto, odredili smo agenta za primanje obavijesti o tvrdnji o kršenju autorskih prava.

Svoju obavijest o kršenju prava možete poslati na naš e-mail: support@x-artvideo.net.

Na sve obavijesti koje za nas nisu relevantne ili nisu učinkovite, na njih neće biti odgovora ni radnje. U skladu s naslovom 17, odjeljkom 512 (c) (3) Kodeksa Sjedinjenih Država, učinkovita obavijest o kršenju prava mora biti pisana poruka našem agentu koja sadrži uglavnom sljedeće:

(a) Identifikacija autorskog djela za koje se smatra da je kršen. Opišite rad i, ako je moguće, navedite kopiju ili lokaciju (npr. URL) autorizirane verzije djela;

(b) Identifikacija materijala za koji se smatra da krši i njegova mjesta. Opišite materijal i navedite URL ili bilo koje druge relevantne informacije koje će nam omogućiti da pronađemo materijal na web mjestu;

(c) informacije koje će nam omogućiti da kontaktiramo s vama, uključujući vašu adresu, telefonski broj i, ako su dostupni, vašu adresu e-pošte;

(d) Izjava da ste u dobroj vjeri da upotrebu žalbenih materijala niste odobrili vi, vaš agent ili zakon;

(e) Izjava da su podaci u obavijesti točni i da pod kažnjom lažne tvrdnje da ste vlasnik ili ste ovlašteni djelovati u ime vlasnika djela koje je navodno prekršeno; i

(f) fizički ili elektronički potpis nositelja autorskih prava ili ovlaštenog predstavnika.